Home

De Verbeelding is een fotowerkgroep die zich in de breedste zin

van het woord bezig houdt met het fotograferen van mensen,

zowel om de  hoek als in andere delen van de wereld zoals India,

Polen en Ethiopië.

Dit levert zeer divers werk op doordat de leden elk een eigen visie

hebben op dit onderwerp en de verbeelding er van.

Leden