Home

De Verbeelding is een fotowerkgroep die zich in de breedste zin

van het woord bezig houdt met het fotograferen van mensen,

documentaire werk en zijn verhalen vertellers. Van zowel om de hoek als in alle delen van de wereld. 

Dit levert zeer divers werk op doordat de leden elk een eigen visie

hebben op dit onderwerp en de verbeelding er van.

Leden